Taalgeschiedenis

Taalgeschiedenis

In deze cursus behandelt José Bruining van NHL Stenden Hogeschool een aantal belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlands en verwante talen. Ze gaat daarbij in op semantiek, fonologie, morfologie en syntaxis van het Nederlands tussen de middeleeuwen en nu.

Klik hier voor de startpagina van taalkunde.com.