Semantiek

Semantiek

Semantiek is het stuk van de taalkunde waarin gekeken wordt naar betekenis. Aan de hand van een aantal vragen wordt op een toegankelijke manier een inleiding gegeven in de semantiek en aanverwante disciplines als de semiotiek en de pragmatiek.

Begeleidende reader: link.

Studiewijzer met leessuggesties: link

Afspeellijst op YouTube: link

Video’s

1 Inleiding (Geen bijbehorende video) Bijbehorende hand-out: college 1 (Kan worden overgeslagen.)

2. Wat betekent ‘betekenis’? (Kernbegrippen: semantiek, semiotische driehoek, denotatie, extensie, intensie, features, prototype, connotatie) Bijbehorende hand-out: college 2

3. Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen? (Kernbegrippen: synoniem, homoniem, polysemie, metafoor, metoniem, semantische taxonomie, mentaal lexicon) Bijbehorende hand-out: college 3

4. Waarom lees je maar zelden dat een gemeente “een mannelijke burgemeester” heeft? (Kernbegrippen: prototype, typische/atypische exemplaren, samenwerkingsbeginsel) Bijbehorende hand-out: college 4

5. Kleurt taal je wereldbeeld? (Kernbegrippen: principe van Von Humboldt, Sapir-Whorfhypothese, eufemismen) Bijbehorende hand-out: college 5

6. Hoe onthouden we de betekenis van abstracte woorden? (Kernbegrippen: features, aspect, mentale voorstelling, samenwerkingsbeginsel) Bijbehorende hand-out: college 6

7. Hoe komt het dat we soms aan een half woord genoeg hebben? (Kernbegrippen: presupposities, prototype, samenwerkingsbeginsel) Bijbehorende hand-out: college 7

Achtereenvolgens op deze pagina alle colleges bekijken:

Klik hier voor de startpagina van taalkunde.com.