Morfologie

De morfologie is de tak van de taalkunde waarin wordt bestudeerd hoe woorden zijn opgebouwd. José Bruining van NHL Stenden Hogeschool geeft een inleidend college in de morfologie van het Nederlands.

Klik hier voor de startpagina van taalkunde.com.